ΣΙΤA ΕΠΑΛΛΗΛΗ

Γωνία Σύνδεσης

Γωνία Σύνδεσης

Ράουλο Ολίσθησης

Τυπολογίες

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΣΑ
Πλάτος: Max 1900mm
Ύψος: Max 2800mm
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΣΑ
Πλάτος: Max 3800mm
Ύψος: Max 2800mm
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΣΑ
Πλάτος: Max 3800mm
Ύψος: Max 2800mm
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ
Πλάτος: Max 3800mm
Ύψος: Max 2800mm