ΣΙΤA ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ενσωματωμένο Πλαίσιο / Click Clock

Κάτω μέρος κλειδώματος με Click Clock

Δύο βουρτσάκια στον οδηγό ολίσθησης

Φρένο Επαναφοράς Σίτας

Τυπολογίες

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
Πλάτος: Max 3000mm
Ύψος: Max 2400mm